Konstnär Cecilia Carlén bor och arbetar som bildhuggare
på den vackra gården Stora Bläsnungs på Gotland.NYHETER 2006!
Cecilia Carlén   Väskinde, Stora Bläsnungs   238, 622 75 Visby    tel: 0498 - 27 07 77  mobil: 0725 - 28 07 77   E-post: ceciliacarlen@levnu.se
Foto: T.Kvarnsmyr